milineper

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) neper Neonówki sygnalizacyjne różnych typów neper — jednostka tłumienności, wzmocnienia, poziomu lub innych wielkości elektrycznych, otrzymywana w przypadku, gdy stosunek dwóch porównywanych wzajemnie mocy elektrycznych równy jest kwadratowi liczby e = 2,71..., stanowiącej podstawę logarytmów naturalnych. Jednostką pochodną jest milineper, równy 0,001 N...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Mendygrał, Zenon 1971. 1000 słów o radiu i elektronice, wyd. 2 uzup., Warszawa : Wyd. MON
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.