militarno-ekonomiczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) teczność działania. Źródłem tej siły wydawała się sprawna i racjonalna organizacja państwa oraz instytucji stojących na straży jego autonomii i jego potencjału materialnego i społecznego, a więc rządu, armii, szkolnictwa, systemu gospodarki. W tej wizji głównym kryterium siły i sukcesu jest posiadany potencjał militarno-ekonomiczny i polityczny. Dopiero na dalszym planie jawią się w tej wizji Europy (w cytowanym przypadku: Anglii i Francji) takie elementy, jak poziom integracji społecznej, stan rozwoju myśli humanistycznej i nauk ścisłych, sprawności ludzkiej i techniki, wolność, ciągłość wysiłków...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Zajączkowski, Andrzej (red.) 1973. Obrazy świata białych, Warszawa : PIW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a tergo