millenarystyczno-mesjanistyczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Druga tendencja — promillenarystyczna — charakteryzuje autorów sympatyzujących z radykalizmem społecznym, nierzadko marksistów, badających millenaryzm najczęściej w jego postaci współczesnej, tj. w tych wariantach, w jakich istnieje on i rozwija się na naszych oczach we współczesnych ruchach millenarystyczno-mesjanistycznych, zdumiewająco Licznych i zróżnicowanych w zacofanych krajach tzw. trzeciego świata. Reprezentują ją przede wszystkim książki angielskich marksistów, Petera Worsleya i Erica Johna Hobsbawma, oraz dzieło włoskiego uczonego, Vittorio Lanternariego, pod znamiennym tytułem Religie uciśnionych 6. Auto...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Walicki, Andrzej 1983. Między filozofią, religią i polityką. Studia o myśli polskiej epoki romantyzmu, Warszawa : PIW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.