mimiczno-imitatorski

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) brać postawę kogoś innego, chcemy kogoś naśladować. Naśladowanie, umiejętność nie wszystkim dana w równym stopniu, świadczy o obrazowym uwarunkowaniu możliwości uzewnętrzniania się, które wewnętrznie przekształcają naśladującego. Zmieniając postawę, staję się kimś innym. Niezależnie od zabiegów mimiczno-imitatorskich, które są spokrewnione z aktorstwem i często zabawne, chodzi nam tu o przypadki naśladowniczego upodobnienia się do jakiegoś określonego stylu życia, który zostaje narzucony jako wzór. Religia, wojna, życie państwowe dostarczają tu licznych i dobitnych przykładów...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Plessner, Helmuth 1988. Pytanie o conditio humana. Wybór pism, przeł. M. Łukasiewicz, Z. Krasnodębski, A. Załuska, Warszawa : PIW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.