mineraloid

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Podawany w elementarnych podręcznikach jako osobny minerał o wzorze 2Fe203 • •3H20. Dziś uważany za mineraloid, będący kryptokrystaliczną, po części nawet bezpostaciową mieszaniną wodorotlenków żelaza trudnych do zdefiniowania, mającą po części naturę źle skrystalizowanego getytu, czasami lepidokrokitu, i zawierającą pewien zmienny nadmiar adsorbowanej wody...
Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Adres bibliograficzny:
Borkowska, Maria, Smulikowski, Kazimierz 1973. Minerały skałotwórcze, Warszawa : Wydawnictwa Geologiczne
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.