minezenger

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) MINNESINGERZY, minnesängerzy, minezengerzy, niemieccy poeci średniow. (XII-XIV w.), reprezentanci poezji dworskiej. Formą ich poezji (tzw. Minnesangu) była stroficzna pieśń, którą wykonywano z unisonowym wtórem harfy lub wioli, gł. zaś tematem — konwencjo...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
WEP PWN 1962-1970. Wielka encyklopedia powszechna PWN. T. 1-13, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.