miniśrodowisko

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Terenem penetracji prasy podziemnej stały się miniśrodowiska ludzi nie godzących się z amerykańskim stylem życia, poszukujących możliwości przemian. Wyostrzone krytycyzmem spojrzenie reporterów, takich jak: Tom Wolfe, Hunter Thompson, Rex Reed, Gay Tálese, Michael Herr, ukazało społeczeństwu mechanizmy postępowania wokół wyrażania swej pozycji w świacie — co w ostatecznym wyrazie prowadziło do pytania „byó — czy wydawać się”. Dzięki opisowi szczegółów...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
ZPras - Zeszyty Prasoznawcze (Kraków)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.