mini-agresja

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) militarnymi. 1 września, za przykładem Niemiec, premier i duchowy przywódca Słowacji, ksiądz Tiso, wydał wojskom generała (do niedawna jeszcze podpułkownika armii czechosłowackiej) Catlośa oraz Hlinkowej Gwardii rozkaz wystąpienia zbrojnego przeciwko Polsce bez uprzedniego wypowiedzenia wojny.26  27 Oczywiście, ta mini-agresja, do której użyto trzech słowackich zgrupowań dywizyjnych, miała znaczenie bardziej symbolu politycznej solidarności z Rzeszą niż odegrała znaczące skutki militarne. W pierwszych dniach wojny żołnierze słowaccy niechętnie angażowali się w akcje bojowe. Nierzadkie były wypadki...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Jurga, Tadeusz 1990. Obrona Polski 1939, Warszawa : Pax
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.