mini-alpejski

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) — Sienna — stacja typu mini-alpejskiego w śródgórskiej kotlinie dla turystyki młodzieżowej, wczasów klimatycznych i narciarstwa średniokwalifikowanego, — Kletno — położony w ciasnym zacienionym wąwozie dwuczłonowy zespół wielofunkcyjny dla obsługi rekreacji krótkoterminowej, nieznacznego programu pobytowego, a w górnej części dla turystyki krajoznawczej (szlak na Snieżnik i Jaskinia Niedźwiedzia — największa osobliwość przyrodnicza w całej krainie), — Gierałtów — łańcuchowa wieś dolinna zakończona przysiółkiem Bielice wpisanym w rezerwatowe Góry Bialskie i Złote, potraktowana jako optymalne zaciszne wczasowisko o środowisku wiejskim...
Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Adres bibliograficzny:
Wierchy - Wierchy (Kraków ; Warszawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.