mini-ambicja

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) czas bardzo długi. Piastowie przeciwstawili się wrogiemu państwu, Przemyśl dzi walczyli o zachowanie jego jedności, bo taki bvł prawdziwy sens sprawy cesarza walczącego z papieżem i z wielkimi lennikami równocześnie. Jednym z najgorszych skutków wszelkiej niewoli jest mini-ambicja. Król czeski czuł się już nie tyle jednym z dwóch p;erwszych dynastów zachodniej STowiańszczyzny, ile jednym z książąt cesarstwa, później cześnik;em cesarskim i elektorem, a zdobywanie w Niemczech posiadłości i wpływów politycznych stawało s*'ę dla niego cePm samym w sobie...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Znak - Znak (Kraków)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.