mini-portret

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) co napisał, chodziło. Omawiając siedem pierwszych numerów Zapisu, recenzentka kolejno charakteryzuje różnych autorów pisma, może nie zawsze po ich myśli oceniając i interpretując teksty, ale trzymając się tego, co naprawdę napisali, dość gruntownie streszczając i obficie cytując.Takie mini-portrety mają w artykule najpierw pisarze, których łącznie zalicza do ,.starszej generacji” (przy czym pomija w tej grupie dość znaczne różnice wieku): Jerzy Andrzejewski, Jacek Bocheński, Kazimierz Brandys, Tadeusz Konwicki i Wiktor Woroszylski, dalej .pokolenie...
Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Adres bibliograficzny:
Zapis - Zapis (London)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.