mini-studium

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Przeważa rodzaj skrzyżowania obyczajowego mini-obrazka z burleskową mini-przypowieścią lub odwrotnie (Rajski ogródek, Co tu macie, Wielkości, Metamorfozy, druk 1970), a nawet z mini-esejem o konwencjach języka i o roli tych konwencji w dramacie (Dzidzihoho, druk 1972). Są też inne próby: Dramat postaw moralnych (druk 1970) to mini-studium pewnego typu posłusznej niezłomności; Dramat rozbieżny (druk 1973) jest znów lekcją historii tak wyłożoną, jak mogliby ją napisać Alfred Jarry z Różewiczem do spółki. Łączy wszakże te wszystkie próby...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Kelera, Józef 1989. Panorama dramatu. Studia i szkice, Wrocław : Wyd. Dolnośląskie
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.