miniankieta

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Liczba zapożyczonych elementów przyrostkowych i przedrostkowych jest mniej więcej taka sama (26 przyrostków — 23 przedrostki). Musimy jednak pamiętać o tym, że w naszych obliczeniach pominęliśmy przynajmniej 7 obcych elementów będących nie tyle przedrostkowymi afiksami, co raczej pierwszymi członami złożeń. Są to: 1) auto-, np. autokrytyka; 2) bi-, np. bitonalny, bikarbonaP, 3) makro-, np. makroklimat, makroregion, makrokosmos; 4) mikro-, np. mikrowaga, mikrotelefon; 5) mini-, np. miniankieta, minichoinka, miniteatr; 6) neo-, np. neodarwinizm, neofaszyzm, neolit-, 7) pan-, np. Panameryka, panslowiańsku Patrząc na zagadnienie z punktu widzenia historycznego, możemy stwierdzić, że obce elementy przyrostkowe były zapożyczone w ciągu całej historii języka polskiego, natomiast przedrostkowe — prawie wyłącznie w dobie nowopolskiej. Właściwie możemy powiedzieć, że te ostatnie są w dużej mierze inter...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
BPTJ - Biuletyn Polskiego Towarzystwa Ję­zy­ko­znawczego (Kraków / Wrocław / War­szawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.