miniatorski

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Napis na ścianie prezbiterium pozwala przypuszczać, że dekoracja prezbiterium podobnie jak Ukrzyżowanie w krużganku może być dziełem brata Stanisława z Mogiły zwanego Samostrzelnik1S). Związek z jego twórczością miniatorską, w której ornament kładzie się na pergaminie, jak tu na ścianie, jak i podobieństwo szczegółów ornamentacji zwłaszcza kartuszów herbowych w jego sygnowanych dziełach: Ewangieliarz b-pa Tomickiego, Żywoty b-pów gnieźnieńskich, Mszał Erazma Ciołka uzasadniają to przypuszczenie 14)...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
OchrZab - Ochrona Zabytków (Warszawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.