miniatorstwo

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) bardziej jednak są zgodne z późnośredniowieczną formacją malardwa drugiej połowy w. XIII. i znajdują pewne odpowiedniki w swoistym pojmowaniu fizjonomiki ludzkiej w obrębie malarstwa zwolna gruntującego się gotyku, naprzód w miniatorstwie francuskim 3), potem środkow o-eu ropęjskini. W malarstwie tym coraz częściej też występuje, jak wiadomo, smukły kanon figurowy, właściwy świętym dziewicom z Dębna, nieraz aż przesadnie akcentowany w malarstwie włoskiego (hicenla. Pewne zbliżenia do analizowanego zabytku można więc wy...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
OchrZab - Ochrona Zabytków (Warszawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.