miotlastość

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) małostkowość, ż/ małość, ż/ mało wartościowość, ż/ małpiarstwo, n/ maniactwo, n/ manieryczność, ż/ mańkuctwo, n/ marginesowość, ż/ marka, ż/ markieranctwo, n/ marność, ż/ marnotrawstwo, n/ marskość, ż/ marsowość, ż/ martwość, ż/ martwota, ż/ maruderstwo, n/ marzycielskość, ż/ marzycielstwo, n/ masowość, ż/ masywność, ż/ mat, m/ matactwo, n/ materialność, ż/ materiałochłonność, ż/ matowość, ż/ mazgajstwo, n/ mazistość, ż/ mączystość, ż/ mądrość, ż/ mdłość, ż/ mechaniczność, ż/ megalomania, ż/ melancholijność, ż/ melodramatyczność, ż/ melodramatyzm, m/ melodyczność, ż/ melodyjność, ż/ metabolizm, m/ metafizyczność, ż/ metaforyczność, ż/ metaliczność, ż/ metodyczność, ż/ męskoosobowość, ż/ męskość, ż/ męstwo, n/ metniactwo, n/ mętność, ż/ mglistość,ż/ mgławicowość, ż/ miałkość,ż/ miarodajność, ż/ miarowość,ż/ miąższość, ż/ mierność, ż/ miękkość, ż/ miesistość, ż/ miesność, ż/ migawkowość, ż/ migotliwość, ż/ mikotroficzność, ż/ milczkowatość,ż/ milkliwość, ż/ miłośnictwo,n/mimośrodowość, ż/ mimozowatość, ż/ miniaturowość, ż/ minimalizm, m/ minoderyjność, ż/ miotlastość, ż/ mistemość, ż/ mistrzostwo, n/ mistyczność, ż/ mistyfikatorstwo, n/ mistyka, ż/ mitologiczność, ż/ mitomania, ż/ mityczność, ż/ mizeractwo, n/ mizemość, ż/ mleczność, ż/ młodość, ż/ młodzieńczość, ż/ młodzieżowość, ż/ mnogość, ż/ mobilność, ż/ mocamość, ż/ mocarstwowość, ż/ modalność, ż/ modzelowatość, ż/ monarchiczność, ż/ monarchizm, m/ mongolskość, ż/ mongołowatość, ż/ monochromatyczność, ż/ monoginia, ż/ monogonia, ż/ monoideizm, m/ monolitowość, ż/ monolityczność, ż/ monosylabiczność, ż/ mono tema ty czność, ż/ monotonność, ż/ monospermia, ż/ monstrualność, ż/ monumentalność, ż/ morale, n/ moralizatorstwo, n/ moralność, ż/ mordęga, ż/ motoryka, ż/ mozaikowatość, ż/ mozaikowość, ż/ mroczność, ż/ mrozoodporność, ż/ mrukliwość, ż/ mściwość, ż/ mutualizm, m/ muzyczność, ż/ muzyczność, ż/ muzykalność, ż/ nabrzmiałość, ż/ nachalność, ż/ nacjonalizm, m/ nadciekłość, ż/ nadczułość, ż/ nadczynność, ż/ nadetość, ż/ nadgorliwość, ż/ nadnaturalność, ż/ nadopiekuńczość, ż/ nadpobudliwość, ż/ nadprzewodnictwo, n/ nadprzyrodzoność,ż/ nadrzędność, ż/ nadsterowność,ż/ nadważkość,ż/ nadwrażliwość, ż/ nadzmysłowość, ż/ nadzwyczajność, ż/ naganność, ż/ nagłość, ż/ nagminność, ż/ nagość, ż/ naiwniactwo, n/ naiwność, ż/ namacalność, ż/ namiętność, ż/ napastliwość, ż/ napuszoność, ż/ narcyzm, m/ nasiąkliwość, ż/ nastawność, ż/ nastepczość, ż/ nastrojowość, ż/ naśladownictwo, n/ natarczywość, ż/ natręctwo, n/ naturalność, ż/ naukowość, ż/ nawiasowość, ż/ nawietrzność, ż/ nerwowość, ż/ neutralność, ż/ nicość, ż/ nieatrakcyjność,ż/ nieautentyczność,ż/ niebiańskość,ż/niebieskawość, ż/ niebieskość, ż/ niebotyczność, ż/ niecenzuralność, ż/ niechlujność, ż/ niechlujstwo, n/ niecierpliwość, ż/ niecodzienność, ż/ nieczystość, ż/ nieczytelność, ż/ niedbałość, ż/ niedojrzałość, ż/ niedokładność, ż/ niedokonaność, ż/ niedołęstwo, n/ niedomyślność, ż/ niedopuszczalność, ż/ niedorzeczność, ż/ niedoskonałość, ż/ niedostateczność, ż/ niedostępność, ż/ niedostrzegalność, ż/ niedwuznaczność, ż/ niedyskrecja, ż/ niedzierżawczość, ż/ nieekonomiczność, ż/ niefachowość, ż/ nieforemność, ż/ nieformalność, ż/ niefrasbliwość, ż/ niegodziwość, ż/ niegospodarność, ż/ niegościnność, ż/ niegramatyczność, ż/ niegrzeczność, ż/ niejasność, ż/ niejednoczesność, ż/ niejednolitość, ż/ niejednorodność, ż/ niejednostajność, ż/ niejednoznaczność, ż/ niekaralność, ż/ niekamość, ż/ niekoleżeńskość, ż/ niekompetenq'a, ż/ niekompletność, ż/ niekonsekwencja, ż/ niekształtność, ż/ nielegalność, ż/ nieletniość, ż/ nielogiczność, ż/ nielojalność, ż/ nieludzkość, ż/ niełamliwość, ż/ niemagnetyczność, ż/niemęskość, ż/ niemiarowość, ż/ niemieckość, ż/ niemoc, ż/ niemoralność, ż/ niemożliwość, ż/ niemożność, ż/ niemrawość, ż/ niemuzykalność, ż/ nienaganność, ż/ nienaruszalność, ż/ 221...
Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Adres bibliograficzny:
Vetulani, Grażyna 2000. Rzeczowniki predykatywne języka pol­skie­go. W kierunku syntaktycznego słownika rzeczowników predy­ka­tyw­nych na tle po­rów­­naw­czym, Poznań : UAM
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.