misterium-moralitet

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Mimo tej walki z tematem, z rodzajem dramatycznym, wreszcie z dramatem w jego przeciętnym rozumowaniu j nikt nie zaprzeczy, że „Mąż doskonały” pozostaje wierny i biblijnemu tematowi i rodzajowi misterium-moralitetu, wreszcie temu, że jest istotnie dramatem. Narzuca przecież odbiorcy potęgujące się napięcie dramatyczne, wyzwalając jego niepokój o sens i wartość •cierpienia w rozwiązaniu ideologicznie harmonijnym i artystycznie przekonywającym. Dramatyczność znajduje pełną...
Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Adres bibliograficzny:
Znak - Znak (Kraków)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.