misterium-tajemnica

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Czytając Schillebeeckxa warto powyższe refleksje przemyśleć i włączyć je jako poprawkę do znanej z lat szkolnych definicji sakramentu jako znaku widzialnego, ustanowionego przez Chrystusa i udzielającego łaski niewidzialnej. Określenie to, teologicznie poprawne, nie oddaje jednak pełni prawdy o sakramentach, a w oczach niejednego chrześcijanina ustawia sakramenty poza sferą codziennego życia. Sakramenty są tymczasem misteriami-tajemnicami Chrystusa (widzialnym przedłużeniem wcielenia). Byłyby niczym i pozbawione byłyby wszelkiego znaczenia, gdyby nie były związane z Chrystusem i to nie tylko dzięki temu, że On je ustanowił. Sakramenty są przede wszystkim spotkaniami z Chrystusem działającym w nich aktualnie i osobiście...
Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Adres bibliograficzny:
Więź - Więź (Warszawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.