mistrz-ceramik

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Zapoznał się z garncarstwem w Chinach, gdzie wiele podróżował i pracował przy różnych piecach garncarskich. Po powrocie założył piec w Seto i odtąd porcelana nosi nazwę pochodzącą od tej miejscowości — seto-mono. Nie udało mu się osiągnąć owego oryginalnego połysku porcelany chińskiej, chociaż usiłował tego dokonać, ale pomimo to wyroby jego, dzięki swym celowym kształtom, stały się wzorem dla późniejszych mistrzów-ceramików...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Hilska, Vlasta 1957. Dzieje i kultura narodu japońskiego. Krótki zarys, tłum. S. Gawłowski, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.