mistyczno-utopijny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) 1921); od 1936 wicemin. w Min. Wyznań Rei. i Oświecenia Publ.; 1936 otrzymał Złoty Wawrzyn PAL. Badacz literatury epoki romantyzmu, przede wszystkim prądów ideowych Wielkiej Emigracji, zajmował się szczególnie mistyczno-utopijną i filoz. myślą mesjanizmu. W podstawowej pracy Dzieje polskiego mesjanizmu do powstania listopadowego włącznie (1931) określił jego genezę (dopatrywał się jej już w XVIXVII w.), uwarunkowania hist. i społ., przejawy (wyróżniał mesjanizm nar., wyznaniowy i klasowy). Interesując się gł...
Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Adres bibliograficzny:
Krzyżanowski, Julian, Hernas, Czesław (red.) 1985. Literatura polska. Przewodnik encyklopedyczny. T. 2, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.