mnichowski

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Pewnikiem tylko jest, że do Jędrzejowa poczta dowiozła 22 000 rs, na tej zaś ostatniej stacji dołożono jeszcze 11 000. W lesie mnichowskim podobne rabunki już i dawniej się przytrafiały, a jeżeli nas pamięć nie myli, w roku zeszłym, z polecenia gubernatora, ustanowiona była straż, z włościan złożona.” („Gazeta Kielecka”, nr 6.) To samo pismo w nrze 7 przynosi nowe szczegóły wypadku: „Rabunek miał miejsce nie o godzinie 8 z wieczora, lecz około 2 po północy...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Prus, Bolesław 1957. Kroniki. T. 6, Warszawa : PIW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.