mnożnikowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) dukcyjnych należy do takich np. budowa siłowni energetycznych, które muszą być oparte o nowoczesne wyposażenie importowane. Relatywnie wysoki nakład kapitału na ich budowę wydaje się tym bardziej opłacalny, że wywołane nim skutki typu mnożnikowego (poza tymi, o których już była mowa) mogą wyrwać z letargu kapitał prywatny i zwrócić jego uwagę na gałęzie produkcji, które dotychczas leżały poza sferą jego zainteresowania. Ponieważ zaś kapitał ten szuka stopy zysku...
Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Adres bibliograficzny:
Nowicki, Józef 1965. Próba modelu wzrostu krajów ekonomicznie nierozwiniętych, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.