mocarstwowiec

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) nie było). Piłsudczycy, aby nie stracić resztek wpływów wśród młodzieży, gdy odwracała się od nich Niezależna Młodzież Socjalistyczna, a coraz sceptyczniej odnosił się i zawodził Związek Polskiej Młodzieży Demokratycznej, próbowali tworzyć na terenie młodzieży koalicje przeciwendeckie, nie cofając się przed wciąganiem do nich nawet „mocarstwowców”, młodzież zachowawczą, ale uznającą Piłsudskiego za główną postać historyczną w Polsce. Ponieważ takie koalicje musiały być instrumentem bardzo zawodnym, więc spróbowano z biedoty akademickiej i młodzieżowej (niekiedy komunizującej) utworzyć silnie zdyscyplinowaną organizację, która byłaby politycznym jądrem koalicji przedwendeckiej...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Zagórski, Jerzy 1958. Szkice, Kraków : Wyd. Literackie
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.