mocodawczyni

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Augusta, a następnie w kwietniu jako delegat: Izabelli został wysłany z posłami polskimi, Kromerem i Myszkowskim, do Wiednia dla dokończenia układów w sprawie zaopatrzenia królowej, węgierskiej i jej syna. Tutaj nieustępliwie bronił warunków swej mocodawczyni, nawet wbrew posłom polskim; w końcu, widząc, że nie przeprowadzi swych żądań, zwrócił się do króla Maksymiliana i jego małżonki Marii z prośbą 0 pośrednictwo u Ferdynanda, które też przyniosło nietrwały wprawdzie, ale konkretny rezultat w tzw. kompromisie wiedeńskim z maja...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
PSB 1935-. Polski Słownik Biograficzny, Kraków : Polska Akademia Umiejętności
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.