moczarowiec-nacjonalista

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Człowiek uważany w 1968 roku za małą kreaturę policyjną okazał się lepszym graczem niż stare policyjne wygi. Korzysta z mitu moczarowca-nacjonalisty, ale współzawodniczy z Gierkiem w usłużności wobec Sowietów. Większość aktywu partyjnego jest nadal bardzo silnie nacjonalistyczna. Jest także teoretycznie dość antysowiecka. Ale już nie wierzy, żeby zmiana Gierka na...
Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Adres bibliograficzny:
Kultura - Kultura (Paryż)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.