modalistyczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) przeczalnie modalistycznym posmaku 37 choć sam Cullmann osobiście nie żywi modalistycznych przekonań.38 Sam streszcza Janową teologię Słowa w tych dwóch łączących się ze sobą twierdzeniach: „Logos jest Bogiem” i „Logos jest u Boga”.39 Lecz jak je ze sobą...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Znak - Znak (Kraków)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a tergo