modernista-cygan

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) W ogólnym swoim wyglądzie, manifestującym się poprzez postawę poete maudit, cyganeria ta przypomina nieco swoją poprzedniczkę modernistyczną. O ile jednak — i to chyba różnica fundamentalna — dla modernisty-cygana maksymalna swoboda twórczej jednostki mogła zostać osiągnięta poprzez bunt przeciw ustabilizowanemu społeczeństwu, o tyle bohaterowie Wspólnego pokoju godzą ze sobą żądanie twórczości uspołecznionej i wolność artystycznej indywidualności. Tak więc obyczajowa ekstrawagancja nie...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Gałczyński, Konstanty Ildefons 1967. Wybór poezji, Wrocław ; Warszawa ; Kraków : ZNiO
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.