modernistyczno-impresjonistyczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Odnotowując świadectwa odstępstw Sienkiewicza od pozytywistycznych kanonów, interesujące rozwiązania artystyczno-psychologiczne, przy tym łączące się z kwestiami idei, moralności i innymi, warto zwrócić uwagę na wyakcentowanie wśród bujności przejawów dawnego życia oznak jego kresu oraz niezborności fizycznych i psychicznych człowieka. Psychologizowanie powieściowe nabiera wtedy nieraz cech modernistyczno-impresjonistycznych i głębi albo znamion niepowszedniości poprzez np. związki z wyobraźnią plastyczno-malarską oraz z preferowanymi w Młodej Polsce tematami, motywami i „chwytami” służącymi oddaniu treści przeżyć, zwłaszcza wewnętrznych. W omawianym zakresie formą sublimacji i krystalizacji...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Mazan, Bogdan 1993. „Impresjonizm” Trylogii Henryka Sienkiewicza. Analiza, interpretacja, próba syntezy, Łódź : UŁ
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a tergo