modulowanie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) wieczorku, oprócz jego znaczenia wychowawczego, jest pokazanie mieszkańcom Feldafing, co młodzież potrafi oraz wywołanie odpowiedniego nastroju patriotycznego. Usłyszeliśmy więc próbę chóralnej recytacji z partiami solowymi utworu napisanego przez uczniów. Zauważyłem podczas niej chwalebną dbałość deklamatorów o wyraźną dykcję oraz o doskonałą rytmikę, natomiast brak modulowania ■głosu i jego siły, tak że wszystko wygłaszane było fortissimo, co przechodziło czasem w przeraźliwy krzyk. Potem chłopcy odśpiewali nam swój hymn, podobno własnej kompozycji, którego każda zwrotka kończyła się znamiennymi słowami: „Deutschland, Vaterland, wir kommen schon”. Z hymnu tego biła wielka pewność siebie i wiara we...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Muzeum - Muzeum (Lwów)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.