molekularno-kinetyczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) a) mechanika. Dział ten obejmuje m. in. zagadnienia ruchu, prawa ruchu, w tym prawa Newtona, zależność masy od szybkości, związek masy i energii, dalej pracę i moc, prawa ruchu cieczy i gazów oraz drgania i fale mechaniczne; b) budowa materii. Jest to nowoczesny dział zajmujący się teorią molekularno-kinetyczną oraz budową atomu, przy czym uczniowie mają tu również zaznajamiać się z tablicą D. Mendelejewa; c) zjawiska elektronowe i jonowe. M. in. są tu tematy odnoszące się do przewodników, półprzewodników i dielektryków;...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Okoń, Wincenty 1969. Podstawy wykształcenia ogólnego, wyd. 2, Warszawa : Nasza Księgarnia
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.