monachizm

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) niami. Jeden z nich utożsamia przedstawione wyżej cechy charakterystyczne Kościoła Wschodniego z dewocyjną biernością wobec świata i jego nacisku, z biernym nastawieniem do nauki, pracy społecznej, kultury jako takiej; inny z tych teologów nie widzi żadnej różnicy między monachizmem a „Kościołem w święcie”, jeszcze inny pomija zupełnie rolę laikatu w naszym Kościele, laikatu, którego działalność jako ważnego współczynnika życia Kościoła Wschodniego, jest bardzo wyraźna przy boku oficjalnych przedstawicieli greckiego prawosławia. Nasi świeccy...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Znak - Znak (Kraków)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.