monarcha-neofita

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) znaczny udział w przebiegu tych wydarzeń. Także później, gdy Borys po krwawym stłumieniu buntu, jaki wybuchł w kraju w obronie dawnej wiary pogańskiej, zwrócił się do Bizancjum z prośbą o ustanowienie odrębnej, rodzimej hierarchii kościelnej w Bułgarii,, na pierwszym planie widzimy osobę patriarchy, który odpowiada władcy bułgarskiemu obszernym listem, — zachowanym w źródłach — bogatym w wysoce uczone teologiczne wywody, ale niezręcznie zbywającym żądania monarchy-neofity, który przez zdobycie własnej hierarchii kościelnej pragnął pozyskać umysły czynników opozycyjnych w kraju, zarzucających mu zbyt daleko idące uzależnienie się od Bizancjum. Brak zrozumienia dla tych dążeń ze strony decydującego...
Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Adres bibliograficzny:
Lehr-Spławiński, Tadeusz 1954. Rozprawy i szkice z dziejów kultury Słowian, Warszawa : Pax
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.