monoamina

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) NAFTOELANOWE ZASADY, używana w Polsce nazwa handlowa amin aromatycznych, tzw. składników czynnych (—>• barwienie włókien), zdolnych do tworzenia (przez zdwuazowanie i sprzęgnięcie na włóknie z —* naftoelanami) nierozpuszczalnych barwników azowych (—»•barwniki lodowe); do farbowania i drukowania tkanin stosuje się ok. 40 różnych amin (gł. monoamin), które w kombinacjach z naftoelanami pozwalają osiągnąć na włóknach roślinnych szeroką gamę wybarwień od żółcieni do czerni...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
WEP PWN 1962-1970. Wielka encyklopedia powszechna PWN. T. 1-13, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.