monoazowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) CHRYZOIDYNY, barwniki monoazowe zasadowe; powstają przez sprzęganie zdwuazowanych amin aromatycznych z m-fenylenodwuaminą lub jej pochodnymi; ch. występują w handlu w postaci chlorowodorków; służą gł. do barwienia skór, papieru i drewna: po raz pierwszy zsyntetyzował je (1875) H. Caro; przem. metodę otrzymywania opracował (1876) O.N. Witt...
Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Adres bibliograficzny:
WEP PWN 1962-1970. Wielka encyklopedia powszechna PWN. T. 1-13, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.