monocytoidalny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) nych poglądów na cytogenezę krwi. Wokół prątków gruźliczych w tkance układ siateczkowo-śródbłonkowy reaguje uczynnieniem spoczynkowych postaci komórek siateczki, które przyjmują postać makrofagów, monocytów i komórek monocytoidalnych otaczających prątki. Niektóre z tych komórek rozwijają się nietypowo pod wpływem jadów prątków, dając obraz komórek Langhansa, parahistiocytów oraz komórek tkanki łącznej — zwłaszcza jej aktywnej składowej, czynnej mezenchymy — mających charakterystyczne wejrzenie znane z opisów histologicznych. Na obwodzie natomiast, a więc...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Aleksandrowicz, Julian, Lisiewicz, Jerzy 1966. Układ krwiotwórczy w chorobach zakaźnych, Warszawa : PZWL
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.