monofagizm

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) nofagami są np. liczne szkodniki — owady, których larwy żerują na jednym lub kilku blisko spokrewnionych gatunkach rośjin, lub na jednym podłożu, jak larwy barciaka mniejszego na plastrach pszczelich; również wiele gatunków zwierząt pasożytniczych, jak wszy, wszoły; wśród kręgowców monofagami są np.: ryżojad, mrówkojady; monofagizm jako ewolucyjne przystosowanie wytworzył się zapewne w wyniku bądź ostrej walki konkurencyjnej, która doprowadzała do różnokierunkowej specjalizacji pokarmowej u konkurentów, bądź w wyniku życia zwierzęcia wśród jednolitej populacji rośliny żywicielskiej; zob. też oligofagi, polifagi, pantofagi...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
WEP PWN 1962-1970. Wielka encyklopedia powszechna PWN. T. 1-13, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.