monofonematyczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) VI. Jeśli element potencjalnie monofonematycznego połączenia dźwięków nie może być interpretowany jako wariant kombinatoryczny jakiegokolwiek fonemu danego języka, całe połączenie dźwięków musi być uważane za jeden fonem. Następuje przykład z r w serbochorwackim i dr lub ra w bułgarskim. Nie dysponując obfitszym materiałem z tego zakresu, wstrzymuję się od wydawania sądu co do tej reguły...
Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Adres bibliograficzny:
Milewski, Tadeusz, Safarewicz, Jan, Sławski, Franciszek (red.) 1963. Studia linguistica in honorem Thaddaei Lehr-Spławiński, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.