monofonemiczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Prawidło IV wymaga interpretacji monofonemicznej * dla grup dźwięków występujących w takich pozycjach, w których dany język nie dopuszcza pojedynczych fonemów, jeżeli charakter fonetyczny elementów grupy nie sprzeciwia się takiej interpretacji. Proste zastoso...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Martinet, André 1970. Podstawy lingwistyki funk­cjonalnej, przeł. L. Zawadowski, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.