monofoniczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) M.k. cechuje rozwinięta linia melodyczna przekraczająca oktawę, skale heptatoniczne (7-stopniowe), recytacyjność, formy krótkie oraz rozbudowane, jedno-, a nawet wielotematyczne; obok struktur monofonicznych istnieje wielogłosowość typu organum (równoległy ruch głosów) i —*■ burdonu. Do najdawniejszych zabytków muz. należy epos wykonywany przez śpiewaków zw. akynami, opiewający Manasa, bohatera...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
WEP PWN 1962-1970. Wielka encyklopedia powszechna PWN. T. 1-13, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.