monoftongizacja

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) i Rogacze (50). Np. w Jelonce (42) na północny wschód od Kleszczel mówi się jeszcze: xlieb, w'iete, s’iecka, ćiep, wuon, stuoł, obruok, hnuoj, wuoł, kuoń, ale Kuzowa (51) na południe od Kleszczel ma już: u mdsty, strixa, s’v'itio, cHp, vite, s’m it'e, s'ino, u xlivd, zviry, — kiiyt, pliiyt, miiyst, stdyi, niiys, mniiyho, zbiiyźa z tendencją do monoftongizacji w postaci ii, y, ï: tiiyk...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
SPTNW - Sprawozdania z Posiedzeń Ko­misji Językowej Towarzystwa Na­u­ko­we­go War­szaw­­skiego. Wydział I Językoznaw­stw­a i Hi­storii Literatury (Warszawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.