monogamia

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) zupełnie kulturach. W lecie poluje się na foki pojedynczo, prowadzi się gospodarkę indywidualną z silnym poczuciem własności prywatnej, kontakty społeczne poza rodziną są rzadkie i słabe, w życiu rodzinnym przestrzegana jest monogamia, działalność jednostek ogranicza się głównie do spraw utylitarnych. Zima jest okresem bardzo silnego uspołecznienia, a równocześnie okresem, w którym dochodzą do głosu tzw. potrzeby kulturalne. Gromadzkie...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
ŻOWSM - Życie Osiedli Warszawskiej Spó­ł­dzielni Mieszkaniowej (Warszawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.