monogonia

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) MONOGONIA [gr.], typ rozrodu bezpłciowego zachodzący wówczas, gdy nowy organizm rozwija się z części organizmu matczynego; do m. zaliczamy rozmnażanie przez podział (np. u pierwotniaków, —► schizogonia), przez —*• pączkowanie (np. jamochłony) i przez tworzenie —*• gemmul (gąbki)...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
WEP PWN 1962-1970. Wielka encyklopedia powszechna PWN. T. 1-13, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.