monografia-przyczynek

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) 2 Bibliografia biblijna lat ostatnich wykazuje stale zwiększającą się liczbę monografii-przyczynków do teologii biblijnej. Tematyka ich i sposób opracowania są bardzo różne: od rozpraw filologiczno-historycznych do prac ściśle teologicznych. Łączy prace te wspólny cel: chodzi o głębsze zrozumienie teologiczne już nie poszczegól...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Znak - Znak (Kraków)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.