monoid

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) elementów L. Tak więc klasa wszystkich tekstów T jest scharakteryzowana znów przez parę (3) <V,fT>, gdzie, tak jak poprzednio, fT : F*-»-[0,1] jest funkcją, która odwzorowuje monoid V* wszystkich ciągów utworzonych ze słownika V w przedział [0,1]. Interpretacja jest podobna do dokonywanej dla języka L: relacja fT(u) = 1 znaczy, że ciąg słów jest w pełni dopuszczalny jako tekst, podczas gdy fT(u) = 0 znaczy, że u nie jest tekstem...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
SSem - Studia Semiotyczne (Wrocław etc.)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.