monotechnizacja

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) ciu człowieka, a politechnizacja oznacza wszechstronną albo wielostronną technizację. Terminem przeciwstawnym „politechnizacji“ jest „monotechnizacja“, która polega na stosowaniu tego samego prawa przyrody lub tego samego urządzenia do wykonywania, być może, i większej ilości różnych czynności, jednakże niezbyt zróżnicowanych. Od razu należy stwierdzić, że monotechnizacja z powodu swoich nader ograniczonych możliwości mogła mieć tylko bardzo nieznaczny wpływ na rozwój kultury ogólnoludzkiej. Wpływ ten, i to jak najbardziej decydujący, mogła mieć i ma nadal w sposób ciągły tylko politechnizacja w interpretacji podanej w przytoczonym rozumowaniu...
Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Adres bibliograficzny:
KPed - Kwartalnik Pedagogiczny (Warsza­wa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.