monteskiuszowski

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Teorie reprezentow-ane przez przedstawicieli tej szkoły wywodziły się z filozofii Iheringa. Teoria „wolnego prawra“ miała licznych zwolenników', spośród których na szczególne wymienienie zasługuje Geny. Przedstawiciele tej szkoły zrywali z monteskiuszowskim podziałem władz. Twierdzili oni, że rola sędziego polega nie tylko na stosowaniu, ale i na tworzeniu prawa. Sędzia jest żywym twórcą prawa...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
CzPHist - Czasopismo Prawno-Historyczne (Warszawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.