morenowo-zwałowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) dachówka — rodzaj wyrobów ceramiki budowlanej produkowanych z iłów warstwowych, iłów pstrych plioceńskich, iłów mioceńskich (krakowieckich) lub glin morenowo-zwałowych z dodatkiem mat. schudzających w postaci piasku kwarcowego w ilości 10—30%. Wypalanie przeprowadza się w temp. 900—1100°C w zależnoś...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Bańkowski, Witold et al. 1969. Encyklopedia techniki. Materiałoznawstwo, Warszawa : WNT
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.