morfofonologiczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Przechodząc przez reguły F tworzymy rządek terminalny, który będzie ciągiem morfemów niekoniecznie w należnym porządku. Przechodzimy następnie przez ciąg transformacji 7;, ..., 7j stosując te, które są do wyboru. Transformacje mogą na nowo porządkować rządki, dodawać lub usuwać morfemy. Rezultatem ich jest wyprodukowanie sekwencji wyrazów. Następnie przechodzimy przez reguły morfofonologiczne zmieniające sekwencje wyrazów w sekwencje fonemów”...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Nivette, Joseph 1976. Zasady gramatyki generatywnej, przeł. J. Rokoszowa, Wrocław etc. : ZNiO
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.