morfografia

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) poszczególne jej działy. Morfometria — obejmuje ilościowe metody opisu form terenowych, służące do celów porównawczych; jest to pomocniczy dział g., wyłącznie o charakterze opisowym; podobnie pomocniczy charakter ma morfografia, polegająca na słownym określaniu wszystkich form terenu z uwzględnieniem ich cech morfometrycznych i hipsometrycznych...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
WEP PWN 1962-1970. Wielka encyklopedia powszechna PWN. T. 1-13, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.