morfologiczno-fizjologiczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) stycznego dla Homo Sapiens sposobu bytowania. Polega on na tym, że w przypadku tego gatunku populacje, odznaczające się tak 'wysokim poziomem wzajemnej zależności i kooperacji osobników — składają się z indywiduów o wysoko rozwiniętym centralnym układzie nerwowym, z indywiduów regulujących swe zachowanie w środowisku za pomocą „intelektu“, a nie „zespołu instynktów“ — jak insekty; z indywiduów o wysoko rozwiniętym życiu emocjonalnym, i w dodatku z indywiduów o stosunkowo małym stopniu morfologiczno-fizjologicznej predestynacji do pełnienia w obrębie gatunku ściśle określonych ról ekologicznych...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Demel, Kazimierz 1967. Zwierzę i jego środowisko. Wstęp do ekologii zwierząt, wyd. 2, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a tergo